ISCIR

Legislatie ISCIR

Prescriptii tehnice ISCIR

  • ISCIR

Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei centrale, cu personalitate juridică, responsabil în numele statului pentru asigurarea  măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor, dupa cum urmeaza:

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

5. Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

6. Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos

7. Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele

prevăzute la pct. 1 şi 3-6

8. Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1-7

9. Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii

Instalaţii sub presiune, insta laţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora

1. Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari şi recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari

3. Pompe

4. Conducte pentru lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede

5. Suporturi ale elementelor sub presiune

6. Armături

7. Sisteme tehnologice

8. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

9. Accesorii de securitate pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute la

pct. 1, 2, 4 şi 8.

 

39 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *