Lucrări electrice – Verificări PRAM

Ce înseamnă și de ce se fac aceste verificări periodice ?

 • Verificarile PRAM sau, mai corect spus, rapoartele de încercări, înseamnă măsurarea rezistenței de dispersie a instalației de punere la pamânt cu un aparat special pentru acest scop și verificarea tuturor continuitaților instalașiilor care asigură protecșia prin punere la pamânt
 • Prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalația electrică și echipamentul de lucru
 • Prevenirea incendierii clădirilor și prevenirea distrugerii aparaturii electrice și electronice
 • Verificarea continuității nulului de protecție

Cine ar putea solicita aceste buletine de verificare ?

 • Inspectorii de muncă, Inspectorii de la IGSU, Inspectorii de la  protecția consumatorilor 

Ce conține un buletin de verificare

 • Condițiile de măsurare
 • Tipul și seria aparatului folosit
 • Numele executantului și locul masurării
 • Copie după certificatul metrologic al aparatului folosit la măsurare
 • Copie după atestatul ANRE

Baza legală

 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă ART. 39
  (9) Constituie contravenție ți se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă privind:
  f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosfericeHOTĂRÂREA nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate  pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

  3.3.18. Mijloacele și echipamentele electrice de protecție trebuie să fie verificate, în conformitate cu prevederile reglementărilor și regulilor tehnice aplicabile, înainte de utilizare, la punerea în funcțiune, după reparații sau modificări și apoi periodic (în exploatare).